TILIA GARDEN s.r.o.

Společnost TILIA Garden s.r.o. je poskytovatelem širokého sortimentu zahradnických služeb na vysoké profesionální úrovni. Naší prioritou je dobře odvedená práce a spokojený zákazník.

Zabýváme se jak zakládáním a údržbou veřejné zeleně, tak zakládáním a údržbou soukromých zahrad. Zabezpečujeme kompletní péči o dřeviny, dodávky rostlinného materiálu, realizujeme a spravujeme vodní prvky i závlahové systémy. Dodáváme kompletní projektové dokumentace, znalecké posudky, provádíme drobné stavby, zimní údržby areálů a veřejných prostranství a podobně.

Jsme držitelem těchto certifikátů:

ISO 9 001:2008 management jakosti,
ISO 14 001:2004  enviromentální management,
OHSAS 18001:2007 bezpečnost a ochrana zdraví při práci.