top of page

ARBORISTICKÉ PRÁCE, ŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN

Nabízíme veškeré arboristické práce zahrnující rizikové kácení stromů (jak stromolezecky, tak pomocí vysokozdvižných plošin), provádění zdravotních, či udržovacích a tvarovacích řezů, a stabilizačních opatření korun stromů. Samozřejmostí je i výsadba stromů s přesným provedením technologie výsadby od velikosti výsadbové jámy, použití vhodného substrátu, po zakulování stromu a aplikaci ochrany kmene. Zajišťujeme také povýsadbovou péči o vysazené stromy, nebo vás o vhodné péči poučíme. Dále nabízíme:

  • Zdravotní řez stromů a keřů

  • Kácení stromů včetně odstranění pařezů a likvidace biologického odpadu

  • Realizace výsadeb okrasných dřevin a vzrostlých stromů

  • Znalecké posudky a inventarizace dřevin a zeleně

bottom of page