ARBORISTICKÉ PRÁCE, ŘEZY A KÁCENÍ DŘEVIN

Nabízíme veškeré arboristické práce zahrnující rizikové kácení stromů (jak stromolezecky, tak pomocí vysokozdvižných plošin), provádění zdravotních, či udržovacích a tvarovacích řezů, a stabilizačních opatření korun stromů. Samozřejmostí je i výsadba stromů s přesným provedením technologie výsadby od velikosti výsadbové jámy, použití vhodného substrátu, po zakulování stromu a aplikaci ochrany kmene. Zajišťujeme také povýsadbovou péči o vysazené stromy, nebo vás o vhodné péči poučíme. Dále nabízíme:

  • Zdravotní řez stromů a keřů

  • Kácení stromů včetně odstranění pařezů a likvidace biologického odpadu

  • Realizace výsadeb okrasných dřevin a vzrostlých stromů

  • Znalecké posudky a inventarizace dřevin a zeleně

Jsme členy těchto odborných asociací:
TILIA GARDEN s. r. o.
Olšanská 2643/1A
130 00, Praha 3
+420 725 000 132
  • Facebook - White Circle
© Tilia Garden s. r. o. 2019