top of page

REALIZACE A ÚDRŽBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ

Při realizaci dětského hřiště prověřujeme zda použité prvky mají příslušné bezpečnostní certifikáty, a dále spolupracujeme s bezpečnostním technikem na vytyčení a správném provedení bezpečnostních dopadových zón jednotlivých herních prvků. V rámci péče o dětská hřiště také provádíme každoroční výměny písku v pískovištích, včetně úklidu a údržby celého hřiště. Dále naše nabídka v této sekci zahrnuje:

 

  • Úklid hřišť

  • Údržba a rekonstrukce mobiliáře (houpačky, lavičky, herní prvky)

  • Výměna (doplnění) písku v pískovištích

  • Zajištění bezpečného a čistého prostředí   

bottom of page