top of page

ZAKLÁDÁNÍ A ÚDRŽBA SOUKROMÝCH ZAHRAD

Na základě osobní konzultace na místě budoucí realizace vznikne návrh vaší zahrady, který ve spolupráci s vámi připravíme do posledních detailů (vnitroareálové rozvody, elektřina, přesné vymezení zpevněných a vegetačních ploch, bazénů, či jezírka apod.). Zůstáváme s vámi v kontaktu po celou dobu realizace, do které rádi zakomponujeme vaše oblíbené druhy rostlinných materiálů s ohledem na odsouhlasenou budoucí kompozici zahrady. Naším cílem je pro vás vytvořit místo pro relaxaci s vysokým stupněm estetické krásy. Samozřejmostí je vypracování plánu následné péče o vaší zahradu. V této oblasti dále nabízíme:

  • Celoroční údržba a rekonstrukce zahrad

  • Zakládání trávníkových ploch (výsevem, travním kobercem)

  • Výsadba stromů, keřů, květinových záhonů

  • Zakládání okrasných skalek

  • Zakládání vodních ploch (jezírka)

  • Realizace střešních zahrad

  • Drobné zahradní stavby

bottom of page