top of page

BIODIVERZITA PARK ŽIDOVSKÉ PECE

leaf.png

Park Židovské pece je druhým největším parkem městské části Praha 3, a tudíž také místem, kde velká část obyvatel Žižkova tráví volný čas. Je pro nás proto důležité, aby park zůstával v patřičné kondici a i nadále složil jako místo klidu a odpočinku v přírodě pro veřejnost. V rámci údržby na této lokalitě provádíme seče, řezy, bezpečnostní a výchovné řezy stromů, sázení a zálivky stromů, a údržbu a úklid dětského hřiště.

ZÁHONY MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

leaf.png

Městská část Praha 3 je jednou z krásných historických částí hlavního města, a patří mezi naše dlouhodobé klienty. V rámci této spolupráce se na Praze 3 staráme o veřejné záhony, na kterých pravidelně vysazujeme cibuloviny (dovezené přímo od našich dodavatelů z Holandska), letničky a dvouletky, a také provádíme zálivky a pletí záhonů.

ÚDRŽBA PARKU RAJSKÁ ZAHRADA

leaf.png

Mezi další lokality, o které máme tu čest se starat, patří i park Rajská zahrada. Jedná se o další ze Žižkovských parků, který v prošel v letech 2006 až 2008 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky této rekonstrukci je dnes Rajská zahrada jedním z nejmodernějších Pražských parků, který nabízí únik do krásného místa klidu v jinak rušném okolí centra Prahy. V tomto parku provádíme správu a údržbu mlatů, správu a údržbu jezírka a vodoteče (včetně denního čištění), seče, údržbu trvalkových záhonů, řezy keřů, výsadbu stromů, zálivky, a správu a údržbu závlahových systémů.

MĚSTO PODĚBRADY

leaf.png

Do tohoto krásného historického města míří návštěvníci zejména za účelem pobytu v místních lázních. O to, aby tento pobyt byl co nejpříjemnější, se stará i naše firma. V Poděbradech proto poskytujeme následující služby: zakládání a údržba letničkových a dvouletkových záhonů, správa a údržba trvalkových záhonů, zakládání trávníků, seče, údržba mlatových parkových cest, řezy keřů, udržování čistoty, výchovné a bezpečnostní řezy stromů v parku, a zálivky stromů a záhonů.

ÚSTÍ NAD LABEM

leaf.png

Ústí nad Labem se nachází na severozápadě Čech, a jedná se o centrum Ústeckého kraje. Toto město je také domovem Univerzity J. E. Purkyně, významným kulturním a obchodním centrem, a v jeho blízkosti také leží Krušné hory a NP České Švýcarsko. V tomto městě naše firma provádí následující služby: údržba veřejných záhonů (zálivky a pletí), výsadba Holandských cibulovin, letniček a dvouletek, udržování čistoty, řezy keřů, a seče.